PER QUÈ ES IMPORTANT PARTICIPAR EN EL PAM?

Els entorns de les viles i ciutats són molt canviants. Les demandes ciutadanes, les seves expectatives i l’encaix a l’entorn fan evolucionar molt ràpidament les polítiques de l’Ajuntament. Això fa que sigui molt necessari definir quines han de ser les accions que calen per donar compliment a les noves necessitats.

És cabdal poder definir conjuntament el rumb que ha de guiar les prioritats municipals de cara als pròxims quatre anys. Per això, l’Ajuntament obre un canal de diàleg i participació amb les veïnes i veïns de Castelldefels, per a contrastar, prioritzar i escoltar quines actuacions són necessàries per al municipi.