EN QUÈ ES POT PARTICIPAR?

L’Ajuntament ha estat treballant ja en un esborrany del PAM a partir dels seus compromisos adquirits en el programa electoral. Per aquest motiu, es podrà participar de diverses maneres:

 

 

Contrastant actuacions proposades per l’Ajuntament.

  • Copsar la percepció ciutadana en relació a les principals necessitats del municipi de cara als propers
    anys. La identificació d’aquestes necessitats serviran a l’Ajuntament per tal d’acabar de perfilar les
    prioritats a impulsar durant els propers anys i per definir l’agenda participativa de cara a la resta del
    mandat.
  • Identificar possibles actuacions a incorporar a l’esborrany del PAM elaborat per l’Ajuntament

 

Aportant noves idees.

Compartint aquelles actuacions que considerem necessàries a Castelldefels, i que no estan recollides a la proposta de PAM elaborada per l’Ajuntament.

 

Proposant nous debats.

La participació és i ha estat una aposta del govern municipal i que es vol mantenir durant els pròxims quatre anys. La participació, doncs, no acaba en l’elaboració del PAM, i per això podem indicar quines d’aquelles actuacions que proposa l’Ajuntament requereixen d’un debat amb major profunditat i, per tant, un procés de participació propi.