El Govern municipal continuarà així la línia iniciada el mandat passat, quan, per primera vegada, es va obrir l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM) a la participació ciutadana. Ara, amb el nou mandat, la voluntat de l’equip de Govern és aprofundir en l’experiència participativa amb moltes més accions. El procés participatiu consistirà en un conjunt d’actuacions i trobades, delimitades en el temps, per a promoure el debat entre la ciutadania i l’Ajuntament sobre temes concrets del territori o de diferents sectors. Aquestes trobades tindran lloc entre el 15 de gener i el 31 de març de 2020. Abans, l’Ajuntament desplegarà una campanya informativa perquè la ciutadania conegui el procés obert, els mecanismes de participació i el calendari.

Com a fase prèvia al procés també s’ha previst la realització de cinc sessions, especialment dirigides a entitats del municipi, sobre el perquè i la importància de la participació, per a assumir el rol de dinamitzadores del territori i altaveus del sentir de la ciutadania de Castelldefels. Aquestes sessions es preveuen en format de taller pedagògic, una eina didàctica que permet integrar la teoria i la pràctica promovent l’aprenentatge, el treball col·laboratiu i la presa de decisions.

L’objectiu d’aquests tallers és, doncs, conscienciar sobre la importància de participar en les decisions del municipi i, alhora, promoure el seu interès a participar en el debat sobre el PAM. És per a això que els tallers es dividiran en dues parts: la primera es dedicarà a construir la “teoria” sobre la necessitat de participar conjuntament amb les persones assistents, ja que són un motor dinamitzador del territori i compten amb l’experiència en aquest sentit. L’última part del taller es dedicarà a presentar el PAM i sensibilitzar sobre la importància de participar en la seva elaboració. És per això que, en finalitzar les sessions, es facilitarà a les persones representants de les entitats que hagin assistit, un material perquè poden fer debats autogestionats sobre el PAM al si de la seva entitat, amb informació sobre el PAM, sobre el procés de debat, i sobre els canals existents per a participar, així com un material amb propostes de dinàmiques/maneres de promoure un debat. La presentació de les aportacions sorgides als debats que les entitats puguin realitzar es penjaran a la plataforma web perquè tothom les pugui consultar.

Informació presencial al carrer

Una de les millors eines per a difondre una activitat és ser present en el dia a dia de la ciutadania. Per això s’ha considerat important poder anar als espais on es troba la gent i portar el debat al carrer. En aquest sentit, s’organitzaran activitats de difusió a la via pública, de dues hores de durada. Es tracta de la ubicació de carpes informatives, per a difondre el procés i recollir les aportacions dels vianants, entitats i comerços que no puguin o vulguin assistir en els debats presencials. Aquesta acció permetrà resoldre dubtes i, d’altra banda, difondre el procés de debat que s’està iniciant. Constarà d’un espai on es facilitarà la informació, i un segon espai (amb una taula i cadires) per a atendre la ciutadania que tingui dubtes o vulgui presentar ja alguna aportació. A més, s’aprofitarà per a informar els comerços per a ampliar l’impacte d’aquesta acció més enllà del dia que es realitza.

Debats territorials i sectorials

Paral·lelament es durà a terme un procés de debat que té com a finalitat que la ciutadania proposi les principals necessitats i estratègies que considera que s’haurien d’impulsar els pròxims quatre anys. Aquestes aportacions seran considerades tècnicament i políticament per part l’Ajuntament per a incorporar al PAM aquelles que es considerin adequades i factibles.

S’organitzaran un mínim de cinc sessions de debats territorials amb una durada de dues hores i mitja. Es preveu convocar obertament a tota la ciutadania i a les entitats de cada veïnat: Albarells, Argelagosa, Olla del Rei, Platja i Serra d’en Llopart. La idea és debatre els temes que afecten en cada territori o al conjunt de la ciutat. A més, s’establirà un mínim de tres sessions de debats sectorials, corresponents a cada eix del PAM: sostenibilitat i espai públic, drets i ciutadania i innovació i qualitat democràtica. Es debatran temes que afecten en diferents territoris i que comparteixen la temàtica.

Les conclusions de les jornades i dels espais deliberatius es recolliran en els seus corresponents informes de resultats.

També es farà l’informe de les aportacions que la ciutadania hagi fet arribar a través de la plataforma de participació.

Podeu trobar més informació l’el diari “Es Castell” http://www.elcastell.org/fitxers/mitjans/medios_comunicacion_524_med_pdf@04122019092302.pdf